Arbeta säkert på höga höjder med fallskydd

Många arbeten sker på höga höjder och då är det viktigt att ha en säkerhetsutrustning att lita på. Fallskydd används inom flera olika branscher och kanske framför allt inom industrin. Det finns flera fördelar med att använda fallskydd istället för ställningar, på vissa platser är det dessutom omöjligt att montera upp olika konstruktioner, så det enda som gäller är en säkerhetslina. Med en säkerhetslina är det enklare att röra sig och det ger ett bättre och mer effektivt arbete. Det är viktigt att aldrig tumma på säkerheten och därför kan det vara bra att köpa in utrustning från ett oberoende företag som levererar de bästa fallskydden.

Takarbete

Ett av de vanligare ställena att arbeta högt upp är diverse takarbeten. Sotaren som ska sota, eller de gamla takplattorna som ska bytas ut eller målas om innebär alltid en risk. Varje vinter orsakar snön dessutom problem. Tung snö innebär en risk för att taket skall rasa in och måste därför skottas undan. Ett ännu större problem med snön är rasrisken vilket även inkluderar istappar. Den fallande snön kan orsaka materiella skador men är oturen framme även personskador. Med snö och halka innebär det en ännu större risk att arbeta på höga höjder och därför är det särskilt viktigt att en välfungerande säkerhetsutrustning finns.

Yrken som använder fallskydd

Det finns flera olika yrkesgrupper där säkerhetsutrustning ingår i arbetsuniformen. Räddningstjänsten syns ofta på tv då de räddar folk som fastnat på de mest bisarra ställen. Fönsterputsare inne i städerna tillbringar ofta flera timmar uppe i skyn, även i blåst vilket försvårar arbetet men även gör det mer riskabelt. Ingenjörer som kontrollerar industriskorstenar eller andra konstruktioner är en annan yrkesgrupp som är helt beroende av att ha ett säkert fallskydd för att kunna utföra sitt arbete.