Stämpelns många roller inom företaget

En stämpel har en mycket viktig roll inom företaget och behöver inte alls ses som omodern. Världen blir allt mer datoriserad, pappersdokument blir mer och mer ovanliga, och på många sätt är allting mer formellt. Användningen av stämplar har i flera århundraden varit ett sätt att försegla korrespondens. Idag används de för att lätt stämpla ett företags adress eller logotyp.

Nya typer av stämplar tillverkas varje dag. Vissa har rörliga delar som används för att justera datum eller text i stämpeln. Dessa kan användas för att markera inkommande post eller tidskänsliga dokument. Det är viktigt att hålla ordning på alla viktiga dokument och transaktioner inom företaget ifall datorsystemet skulle krascha.

Ett annat användningsområde för stämplar är att markera ett dokument som ”Viktigt”eller ”Konfidentiellt”. Återigen är det ett formellt sätt att understryka syftet med ett visst dokument. En klarröd stämpel tas ofta på större allvar än ett handskrivet ark.

Signaturstämplar är ett bra sätt att spara tid när du ska signera flera dokument. Dokument som t.ex. pressmeddelanden eller meddelanden som skickas till många kollegor kan stämplas med avsändarens signatur, vilket sparar tid (istället för att signera varje papper individuellt). Stämpeln kan också användas av sekreterare, vilket ger företagsledare mer tid till andra uppgifter.

Ett stort framsteg för stämplar är stämplar med inbyggda färgdynor. Innan dessa uppfanns var man tvungen att trycka varje stämpel mot fristående färgdynor som oftast fanns i plåtlådor. Detta gjorde det omöjligt att stämpla utan den extra färgdynan. En stämpel med inbyggd färgdyna eliminerar behovet av en extra lös färgdyna. Numera har en liten färgdyna byggts in, vilket ger ett nytt och fräscht bläcklager varje gång du stämplar.

Notariestämplar är också oumbärliga. De levereras ofta med ett bläcksortiment i flera olika färger, och har även sigill med uppgift om det område där notarien är certifierad.

Stämpelns huvuduppgift är att spara tid. Att skriva för hand är inte bara tidsödande, utan det sliter även på händerna. Stämplar skapades av samma anledning som skrivmaskiner skapades – för att minska tiden det tar att skriva ett dokument. I affärsvärldens snabba tempo välkomnas alltid utrustning som kan effektivisera och ge högre produktivitet. Stämpeln är just en sådan produkt.