Vad innebär en kreditupplysning?

En kreditupplysning är en upplysning som tas av en oberoende part, vanligtvis kreditupplysningsföretaget UC – Upplysningscentralen, för att se hur din ekonomi ser ut. På en kreditupplysning framgår en rad olika saker, så som t.ex. hur mycket du skattade för under föregående skatteår, hur stora skulder du har idag, vilka tillgångar du har, samt om du har några registrerade betalningsanmärkningar.

kreditupplysning

Kreditupplysningen är ett viktigt hjälpmedel för lånegivaren, då det blir lättare för denne att avgöra huruvida du är kreditvärdig eller inte, samt hur troligt det är att du betalar tillbaka lånet du tar. Det kostar dig inget att en kreditupplysning görs, men det kan vara bra att känna till att kreditupplysningar registreras i vissa fall, vilket innebär att andra lånegivare efteråt kan se vilka andra som begärt en kreditupplysning på dig. Har man väldigt många kreditförfrågningar, dvs. om kreditupplysningar tagits på dig väldigt många gånger, kan detta ibland försvåra det för dig att få ta andra lån, så med anledning av detta kan det vara bra att undvika att ansöka om lån där kreditupplysningar tas allt för ofta.

Säkerhet.

För vissa typer av lån krävs det att man kan uppvisa en säkerhet för lånet. Vanligast är detta i samband med att man tar bolån och billån, men det finns även gott om så kallade lån utan säkerhet, där ingen säkerhet krävs. På dessa lån är i regel räntan något högre än på lån med säkerhet, eftersom lånen innebär en större risk för lånegivaren, men för dig som låntagare är de förmånliga eftersom du då slipper riskera egendom om du inte skulle kunna betala tillbaka lånet.